Search in Help

Nua-Chorpas na hÉireann

Fáilte chuig Nua-Chorpas na hÉireann, corpas a cruthaíodh mar chuid de thionscadal an Fhoclóra Nua Gaeilge-Béarla i bhForas na Gaeilge.

Is bailiúchán mór de théacsanna Gaeilge é Nua-Chorpas na hÉireann a bhfuil timpeall is 30 milliún focal ann. Tá réimse leathan téacsanna ar fáil sa chorpas: saothair fhicsin, téacsanna fíriciúla, tuairiscí nuachta, cáipéisí oifigiúla agus eile. Tá an corpas cóirithe sa chaoi gur féidir taighde teangeolaíoch a dhéanamh air – mar shampla, samplaí a aimsiú d’fhocail faoi leith agus iad á n-úsáid i gcomhthéacs nó minicíocht úsáide na bhfocal a fhiosrú. Breis eolais i dtaobh an chorpais...

Tá fáilte roimh bhaill an phobail an corpas a cheadú ar líne tríd an gcomhéadan seo ach clárú roimh ré. Má tá tú cláraithe cheana, logáil isteach anois.

The New Corpus for Ireland

Welcome to the New Corpus for Ireland, a corpus created as part of the New Irish-English Dictionary project in Foras na Gaeilge.

The New Corpus for Ireland is a large collection of texts in Irish with approximately 30 million words. It contains a wide range of texts including works of fiction, factual texts, news reports, official documents and much more. The corpus is designed to be used for linguistic research – for example, to find examples of words being used in context or the find out about word frequency. More information about the corpus...

Members of the public are welcome to consult the corpus through this on-line interface after registration. If you are already registered, log in now.

Sketch Engine (ver:SkE-2.60.1-focloir-2.58.17)